Vi saknar dig i vårt fotoalbum!

Dela en bild med oss nu! För om du delar med dig av din vardag kan vi lära oss mer om vem du är. Det gör att vi kan bli bättre på det vi gör, och blir vi bättre, får du en ännu bättre hyresvärd. Lär oss mer om dig genom att ladda upp en bild till vårt fotoalbum som du snart kommer kunna ta del av som En i Familjen.


Hur har din dag varit?

Du är en i familjen, därför vill vi gärna veta hur din dag varit. För genom att bry oss kan vi bland annat spara energi. En i Familjen handlar om att bli delaktig, att bry sig om helt enkelt. För det är det lilla som varje människa bidrar med som kommer bli avgörande för miljön, inte vad några få gör för den. Vi gör alla avtryck. Din och min utmaning är att göra dom så små som möjligt.


Vatten

En droppande kran kan verka som en skitsak men slösar bort cirka en liter vatten i timmen eller 9 000 liter vatten per år. Är läckan istället en stråle varmvatten smal som en tändsticka kan kostnaden bli hisnande 500 kronor per dygn. En läckande toalettstol kan enkelt förbruka 300 kubikmeter vatten per år. Helt i onödan. Stäm av din dag med checklistan nedan:

Checklista:

 • Droppar någon kran?
 • Rinner någon toalett?

Har du svarat ja på någon av ovanstående frågor? Ring serviceanmälan 020-400 000


Kyla

Genom att bry oss kan vi bland annat svettas mindre och samtidigt spara energi. För genom att vrida ner, stänga och stänga av kan vi lära oss att tämja värmen. För minskar vi energianvändningen av exempelvis lampor och kontorsutrustning minskar vi även behovet av komfortkyla. På så sätt slår vi två flugor i en smäll. Bli en energitämjare du också!

Checklista:

 • Kontrollera att termostaterna på radiatorerna är avstängda under sommaren
 • Använd markis, persienn eller solfilm för att minska solinstrålningen om möjligt
 • Stäng fönster, dörrar och portar och undvik att släppa in onödig värme
 • Komfortkyla är skönt på dagtid men kontrollera att ventilationen är avstängd nattetid
 • Släck belysningen när den inte behövs och ha den bara igång under arbetstid
 • Stäng av din dator, skärm, switchar och skrivare nattetid

Tips! Ta en ”nattvandring” i lokalerna och se vad som är igång, då kan det vara enklare att se var strömbovarna finns.


Serviceanmälan

Vi gör vårt bästa för att du som hyresgäst och En i Familjen ska trivas så bra som möjligt hos oss, även när något behöver service. Oavsett om det handlar om strömavbrott, vattenläckor, stora eller små fel i fastigheten så är det till 020-400 000 du vänder dig för att snabbt få hjälp med ditt ärende. Vi svarar dygnet runt, hela året.

Har du frågor som rör förvaltning eller hyror hjälper vår växel dig på 08-20 30 80 under kontorstid. Vid akuta ärenden, sådana som kan innebära skada för person eller fastighet – ring alltid 020-400 000.

Mejla in din serviceanmälan här!Ladingens energipolicy

Ladingen ska verka för att involvera och engagera hyresgäster, medarbetare, leverantörer och driftentreprenörer i arbetet med energieffektivisering. Energifrågan ska vara ett naturligt inslag i vårt dagliga arbete med fastighetsförvaltning samt genomsyra våra projekt och nyinvesteringar. Arbetet med energi ska ske genom att systematisk kartlägga och analysera energianvändningen, och vi ska arbeta aktivt och målinriktat för att minska energiförbrukningen i både enskilda lokaler och hela fastigheter.

Ladingen ska sträva efter att vara en attraktiv fastighetsägare som kan erbjuda energisnåla lokaler och möta de krav som hyresgäster ställer i hållbarhetsfrågor.

Gröna Smeden
Vår egen miljömärkning

Energieffektivitet och långsiktighet är viktigt för oss alla. Det gör att vi spar värme och energi men kanske mest på jordens resurser. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. En märkning med Gröna smeden innebär att fastigheten är energioptimerad, energibesparande och värmeåtervinning är installerad.

Alla kan bli en grön smed genom att stänga fönster och dörrar och kontakta serviceanmälan 020-400 000 när något inte fungerar som det är tänkt.

 • Vår ambition är följande:
 • Att medarbetare får de verktyg de behöver för att arbeta med energieffektivisering
 • Att medarbetare har den kunskap och utbildning som behövs för att nå energimålen
 • Att uppmuntra hyresgäster att bidra till minskad energianvändning
 • Att medarbetare och hyresgäster känner att de har en viktig roll i arbetet för att minska energianvändningen
 • Vid val av teknik och material i samband med om- och tillbyggnader skall energiaspekterna beaktas.
 • Att regelbundet utvärdera energiarbetet för att säkerställa att energipolicyn följs

Familjen består idag av ett antal kändisar

Snabbgross
Swedol
Postnord
UniGuide
Smedhälsan
Transportstyrelsen
Actic
Samhall
Energimyndigheten
NCC
Elite Hotels
Willys

Ladingen skapar bättre lokaler att trivas i för hyresgäster, deras medarbetare och kunder.